Nội dung

  • Thanh toán trước khi nhận hàng qua tài khoản ngân hàng
    • Quý khách thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm dịch vụ qua ngân hàng đến số tài khoản 001100.4177.661 ngân hàng Vietcombank chi nhánh sở giao dịch. Chủ tài khoản Nguyen Tien Bac
    • Với những giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, quý khách cần phải ký hợp động mua bán và thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng công ty của chúng tôi
  • Thanh toán bằng tiền mặt VND
    • Tùy giá trị đơn hàng mà chúng tôi có thể yêu cầu quý khách tạm ứng trước tiền đặt cọc
    • Quý khách thanh toán số tiền còn lại sau khi nhận hàng